Zbog virusa u Brazilu uginulo više od 170 delfina

Virus može uništiti imuni sistem morskih sisara, a među delfinima se pojavio prije gotovo tri decenije.

Brazilski naučnici tvrde da je od posljedica zaraze virusom na obali države Rio de Janeiro u posljednjih 40 dana uginulo više od 170 delfina.

Škola okeanografije Državnog univerziteta u Rio de Janeiru saopštila je da je epidemija morbili virusa odgovorna za uginuće više od 170 delfina u Zaljevu Sepetiba, koji se nalazi 70 kilometara zapadno od grada Rio de Janeira.

Virus može uništiti imuni sistem morskih sisara, a među delfinima se pojavio prije gotovo tri decenije.

Još uvijek nije poznato šta je dovelo do epidemije i koliko bi mogla trajati. Naučnici pokušavaju utvrditi i druge moguće uzroke uginuća delfina.

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.