Vrijedna donacija Standard Furniture Factory firme Centru za socijalni rad Breza

Centru za socijalni rad Breza donirano je 10 (deset) novih stolica koje su postavljene u čekaonici Centra za socijalni rad i u kancelarijama socijalnih radnika za potrebe naših klijenata.

Direktor Centra za socijalni rad Osman Salkić u prostorijama salona namještaja Standard u Podlugovima uručio je prigodnu zahvalnicu HR Menagerici firme Sandri Haznadarević.

“Ovo je naš prvi projekat sa ovom kompanijom koji je uspješno realizovan, te se iskreno nadamo da ćemo i ubuduće sarađivati na sličnim projektima koji imaju poseban društveni značaj, o čemu je i bilo riječi”, kazao je Osman Salkić.

Također, ovom prilikom želimo se zahvaliti i T.R.”Duga” Breza koji su pružili potrebnu pomoć u vidu transporta doniranih stolica do prostorija Centra za socijalni rad Breza.
U narednom periodu kroz razne projekte i aktivnosti nastojat ćemo poboljšati uslove rada u Centru te proširiti broj usluga koje Centar trenutno pruža.

“Najiskrenije se zahvaljujemo firmi Standard Furniture Factory što su udovoljili našoj molbi i donirali nam stolice koje su nam itekako dobro došle”, dodao je direktor Centra za socijalni rad Salkić.

Vrijedna donacija Standard Furniture Factory firme Centru za socijalni rad Breza 2

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.