Uvođenje 4G mreže u BiH na dugom štapu, neophodan sinhronizovan rad više institucija

Regulatorna agencija za komunikacije BiH je na 33. sjednici, održanoj 3. oktobra, pokrenula javne konsultacije vezane za uvođenje LTE sistema, kao preduslova za uvođenje 4G mreže. Istražili smo u kojoj fazi je uvođenje te mreže.

Regulatorna agencija za komunikacije BiH je, prema njihovim navodima, već ranije osigurala neophodni radiofrekventni spektar koji se sada može staviti u upotrebu, nakon što je Vijeće ministara BiH usvojio Politiku sektora elektronskih komunikacija.

“Prema novousvojenoj politici, broj operatora GSM/UMTS (eng.Global System for Mobile Communication / Universal Mobile Telecommunications System) mobilnih komunikacija u BiH za vrijeme važenja ove politike ostaje tri (tri dominantna telekom operatora). Vijeće ministara također odlučuje o visini koncesije, kao i o tome kada, kome i kako će se ona dodjeljivati”, kazali su iz RAK-a BiH za Klix.ba.

Na pitanje da li mogu precizirati datume kada će 4G mreža biti uvedena u Bosni i Hercegovini, kazali su nam da aktivnost ne zavisi samo od RAK-a, tj. ona zahtijeva sinhronizovani rad više institucija, te da trenutno nisu u mogućnosti precizirati tačne datume.

“U svakom slučaju, LTE zahtijeva visoke investicije koje će morati osigurati nosioci licenci za LTE”, rečeno je iz RAK-a BiH za Klix.ba.

Naveli su da pravilo o korištenju radiofrekvencijskih opsega 900/1800/2100 MHz za LTE, koje je upućeno na javne konsultacije, proizlazi iz okvira realizacije politike sektora elektronskih komunikacija, jer propisuje tehničke uslove rada baznih stanica druge (GSM), treće (UMTS) i četvrte (LTE) generacije, kako bi mogle nesmetano da rade i pružaju telekomunikacijske usluge stanovništvu.

“Također, ovim putem ističemo važnost pravila o radioopremi koja se može koristiti bez izdavanja pojedinačnih dozvola u radiokomunikacijama, jer utvrđuje načine i uslove rada širokog spektra radiouređaja s višestrukim primjenama, a koje je od velikog značaja za stanovništvo BiH”, kazali su iz RAK-a za Klix.ba.

Regulatorna agencija za komunikacije BiH je na 33. sjednici, održanoj 3. oktobra, pokrenula javne konsultacije vezane za uvođenje LTE sistema, kao preduslova za uvođenje 4G mreže. RAKBiH je pokrenuo javne konsultacije na nacrte sljedećih pravila iz područja radiokomunikacija:

– Pravilo o korištenju radiofrekvencijskih opsega 900/1800/2100 MHz za LTE – nacrt

Pravilom su definisani osnovni tehnički zahtjevi implementacije LTE sistema (eng. Long Term Evolution – Sistemskih pokretnih komunikacija novije generacije) u sva tri opsega 900, 1800 i 2100 MHz u mrežama mobilnih operatera, nosilaca dozvola za GSM i UMTS-a, kao preduslov za uvođenje 4G mreže.

– Pravilo o korištenju radiofrekvencijskih opsega 3400-3600 MHz i 3600-3800 MHz za MFCN – nacrt

Ovim pravilom se određuje način korištenja radiofrekvencijskih opsega 3400-3600 MHz i 3600-3800 MHz za mobilne/fiksne komunikacijske mreže (MFCN) u Bosni i Hercegovini na tehnološki neutralnoj osnovi. Trenutno važeće pravilo 74/2014 ažurirano je novim tehničkim elementima (izmjene članova 7. i 8.), na konsultacije se daje u formi nacrta novog pravila.

– Pravilo o radioopremi koja se može koristiti bez izdavanja pojedinačnih dozvola u radiokomunikacijama – nacrt

Radiooprema koja je predmet ovog pravila obuhvata uređaje kratkog dometa (alarme, senzore, radare s višestrukim primjenama, čak i u medicini i sl.), terminalne uređaje u kopnenim mobilnim mrežama (mobitele, smartphone, tablete itd.) te neke od satelitskih radiokomunikacija i satelitskih radiolokacijskih uređaja koji mogu raditi bez dozvola u radiokomunikacijama, ali pod strogim ograničenjima u svrhu koegzistencije s ostalim servisima.

– Pravilo o dopuni pravila o podnošenju zahtjeva za dozvole u radiokomunikacijama – nacrt

Dopuna se odnosi na propisivanje obaveze podnosiocima zahtjeva za dozvolu za korištenje radiofrekvencijskog spektra da prethodno posjeduju dozvolu za obavljanje određene djelatnosti.

izvor: klix.ba

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.