Udruženje žena “Zlatne Ruke” Ilijaš: Dočekale radnike “Vitezita” na putu prema Sarajevu

Umorni od 65 kilometara pješaćenja danas su radnici Vitezita na putu prema Sarajevu prošli kroz Ilijaš. Udruženje žena Zlatne Ruke ih je iznenadilo dobrodošlicom uz topao ćaj i bosansku kafu.

Od puta umorni i moralno slomljeni ova gesta ih je obradovala kao i poruke podrške koje su im predstavnice ovog udruženja uputile.

Posle kafe i razgovora radnici Vitezita iz Viteza nastavili su pješačiti putem ka sarajevu gdje će prenočiti u Vogošći a u ranim satima nastaviti dalje pred vladu FBiH.

Zahvaljujemo se ovim ženama na dobrodošlici i trudu. Ovo je dokaz da Bosna još ima dobrih ljudi u sebi i sve što trebamo je da se ujedinimo i podržimo jedni druge. – rekao je jedan od učesnika.

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.