Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE iz Sarajeva je nakon jednogodišnje pauze, nastavilo realizaciju projekta „Radionice za učenje“ u Osnovnoj školi „Hašim Spahić“.

Projekat „Radionice za učenje” namijenjen je učenicima/cama starijih razreda osnovnih škola koji žele poboljšati uspjeh u školskim predmetima ili koji žele koristiti vrijeme čekanja na školski prijevoz za učenje. Dakle, na radionicama mogu sudjelovati svi oni učenici koji za to iskažu interes. Kroz organizirane i vođene radionice učesnici imaju priliku upoznati se i uvježbati metode „pametnog učenja“ i pozitivnog pristupa učenju, te koristiti ih za izradu domaće zadaće iz raznih školskih predmeta.

Glavna „pomagala“ u radionicama predstavljaju volonteri/ke, srednjoškolci, koji će svojim uzorom, prijateljskim pristupom te grupnim i individualnim radom podržati motivirano učenje za školu i za život. Ove školske godine, devet učenika i učenica Srednjoškolskog centra “Nedžad Ibrišimović” su se prijavili za volontiranje u ovom projektu, kako bi učenicima Osnovne škole “Hašim Spahić” pomogli sa zadaćama iz određenih predmeta. Na taj način će i sebi na konstruktivan način upotpuniti slobodno vrijeme. Osim na poboljšanju školskih ocjena, volonteri/ke će u drugom polugodištu raditi i na unapređivanju socijalnih i komunikacijskih vještina kod djece. Kroz metode iskustvenog učenja, učenici/ce će se upoznati i sa prevencijom različitih ovisnosti. Volonteri/ke će kroz vođenje radionica usvršavati  svoje komunikacijske i organizacijske vještine.

Osim Osnovne škole “Hašim Spahić”, projekat “Radionice za učenje” se realizira i u Osnovnoj školi “Stari Ilijaš”, gdje se održavaju tematske radionice o prevenciji ovisnosti te o nekim najprisutnijim ovisnostima kod djece i mladih (ovisnost o novim medijima, nargili te kockanju i klađenju).

Volonteri JU SŠC “Nedžad Ibrišimović ” su: Amina Selmanović, Sanela Petinić, Nejra Durmić, Muhamed Handzić, Izet Omanović, Adna Matoruga, Almira Fazlović, Amina Dervišević i Đenana Šehić.

Novinar: Đenana Šehić

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.