UABNOR Ilijaš organizuje svečanu akademiju povodom Dana državnosti BiH

Udruženje antifašista i boraca NOR-a Ilijaš povodom 25. novembra Dana državnosti BiH organizuje svečanu akademiju u srijedu 22. novembra 2017. godine sa početkom u 16:00 sati u kino sali Kulturno-sportskog centra Ilijaš.

Udruženje antifašista i boraca NOR-a Općine Ilijaš tako će uz prigodan program obilježiti  74. godišnjicu od prvog zasjedanja Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Republike Bosne i Hercegovine – ZAVNOBiH-a i obnovu državnosti BiH.

Pozivaju se građani da svojim dolaskom daju svoj doprinos obilježavaju ovog značajajnogdogađaja za našu domovinu.

 

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.