U Umjetničkoj galeriji BiH otvorena samostalna izložba Franje Likara

Samostalna izložba radova istaknutog umjetnika Franje Likara otvorena je u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine.

U sklopu ove postavke, čija realizacija koincidira sa 70 godina postojanja Umjetničke galerije BiH i 90 godina života Franje Likara, predstavljena su najnovija djela iz bogatog opusa ovog značajnog autora koja svjedoče njegovu otvorenosti za istraživanja, kao i nesputanu stvaralačku energiju.

Direktor Umjetničke galerije BiH Strajo Krsmanović istaknuo je da se radi o stvaraocu koji predstavlja jednu od najrelevantnijih pojava u likovnom životu Sarajeva i Bosne i Hercegovine.

“Mlade generacije to, nažalost, ne znaju, jer Franjo već dugo živi u Austriji, ali 60 i 70 godina (prošlog stoljeća) kada se on javio u likovnom životu to je bio radikalni zaokret”, kazao je Krsmanović, potcrtavajući Likarovu originalnost u mišljenju, likovnom jeziku i stvaralačkom izrazu uopće.

Po njegovim riječima, ovaj je umjetnik u to vrijeme “okrenuo sve naglavačke” te je dotadašnju likovnu umjetnost figuracije i socrealizma oplemenio originalnim, smijelim i svježim idejama i ,naprosto, postavio temelje onome što se danas naziva savremena, konceptualna umjetnost.

Sudionike svečanog otvaranja postavke, koja je okupila veliki broj poklonika umjetnosti, pozdravio je ambasador Republike Austrije u Bosni i Hercegovini Martin Pammer ne krijući oduševljenje porukama kojima odišu djela predstavljena na izložbi, a što svjedoče o ogromnoj autorovoj vitalnosti.Publiku je pozdravio i Franjo Likar, navodeći da i pored određenih limita koje ‘donose’ pozne godine (slabljenje vida) još može da radi i stvara uz neke dosjetke i tehnička pomagala, a, prije svega, velike formate.

Franjo Likar (Varaždin, 1928.), koji je četrdesetak godina živio i stvarao u Sarajevu, ovaj se put sarajevskoj publici predstavio instalacijama, crtežima i velikim formatima slika u akriliku, koje karakteriziraju jedinstvo slike i teksta, dok su pejzaži rađeni u njegovom prepoznatljivom melanholičnom stilu. Školu primijenjenih umjetnosti završio u Sarajevu 1951. godine. Pored slikarstva, skulpture i grafike, bavi se pozorišnom scenografijom, filmom, fotografijom i instalacijom. Dobitnik je više republičkih, gradskih i strukovnih nagrada. Od 2008. godine član je Akademije nauka i umjetnosti BiH. Živi i radi u Klagenfurtu (Austrija), Brelima (Hrvatska) i Sarajevu.

Izložba njegovih radova u Umjetničkoj galeriji BiH bit će otvorena do 9. decembra.

U organizaciji Umjetničke galerije BiH danas je u Galeriji općine Novi Grad otvorena i izložba fotografija “Sarajevo” Milomira Kovačevića-Strašnog. Osim spomenutih, u Umjetničkoj galeriji postavljena je i izložba “Đoko Mazalić, 1888.-1975.” te stalna postavka “Oprostorena intima”.

izvor: Klix.ba
Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.