U toku radovi na asfaltiranju dionice Bioča – Ahatovići

Kada je u pitanju izgradnja putne infrastrukture na području Općine Ilijaš 2017. godinu obilježila je realizacija brojnih projekata.

Jedan od važnijih putnih pravaca je i put preko Bioče prema Ahatovićima. Taj dio puta nije bio asfaltiran na prevoju u gornjoj bioći na dužini od više od 1km. Uz sredstva koje je obezbjedila Općina Ilijaš ovaj dio će biti završen u sledećih nekoliko dana.

Radove na putu Bioča – Ahatovići izvodi firma CITAR PRODUKT.

Radovi su u fayi polaganja asfaltnog sloja. Molimo sve one koji koriste ovaj put da imaju u vidu da će put tokom asfaltiranja tokom dana biti zatvoren za saobraćaj i da koriste alternativne pravce dok će u večernim satima put biti prohodan.
Nedavno je završena rekonstrukcija i asfaltiranje puta u MZ Malešići u dužini od 320 m u iznosu 29.000,00 KM i u naselju Berovići u dužini od 550 m. Vrijednost radova je cca. 52.000,00 KM.

U toku je rekonstrukcija i asfaltiranje dionice puta kroz MZ Mrakovo u dužini od 580 m.
Vrijednost radova je 55.200,00 KM, od čega je u Budžetu Općine Ilijaš obezbjeđeno  41.700,00 KM, a od strane građana 13.500,00 KM. Put u dužini od 5 km kroz MZ Mrakovo rađen je po fazama, a preostaja je još dionica asfaltiranja puta u dužini od 300 m prema Novom naselju.

U Industrijskoj zoni “Željezara” radi se na rekonstrukciji i asfaltiranju puta u dužini od 340 m, širine saobraćajnice 6m. Vrijednost radova je 82.558,00 KM, a sredstva su obezbjeđena u Budžetu Općine Ilijaš.
Također, radi se na rekonstrukciji puta u MZ Ilijaš grad u naselju Karašnica u dužini od 1020 m. Vrijednost radova je 85.500,00 KM, a investitor je Općina Ilijaš.

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.