U Sarajevu 13. i 14. juna 2018. konferencija „Značaj dijaspore za Bosnu i Hercegovinu“: Jedinstvena prilika da bh. vlast odgovori na pitanje šta je sa dugogodišnjim zahtjevima bh. dijaspore, da li će oni ikada biti riješni?????

U cilju unapređenja saradnje, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH organizira Konferenciju dijaspore iz Bosne i Hercegovine pod nazivom „Značaj dijaspore za Bosnu i Hercegovinu“, koja će se održati 13. i 14. juna 2018. godine u hotelu Holiday u Sarajevu.

Njeno održavanje planirano je aktivnostima u okviru projekta Dijaspora za razvoj vrijednog 10,5 miliona KM, koji je projekat Vlade Švicarske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, u partnerstvu sa UNDP i IOM u Bosni i Hercegovini.

Konferenciji će prisustvovati predstavnici organizacija iseljeništva Bosne i Hercegovine i uspješni pojedinci, predstavnici ambasada u Bosni i Hercegovini, međunarodnih organizacija, institucija na državnom i entitetskom nivou, jedinica lokalne samouprave i nevladinih organizacija.

Jačanje saradnje jedan je od ključnih principa Politike o saradnji sa iseljeništvom, čijim je usvajanjem prošle godine Vijeće ministara BiH utvrdilo pravce djelovanja Bosne i Hercegovine prema iseljeništvu.

Ovo je izuzetna prilika da vlast u Bosni i Hercegovini odgovori bosanskohercegovačkoj dijaspori te cjelukopnoj javnosti, šta je sa dugogodišnjim zahtjevima bh. dijaspore, da li će oni ikada biti riješni?

Izdvojit ćemo najznačajnije zahtjeve bh.dijaspore:

  • -Zakon o dijaspori.
  • -Ministarstvo za dijasporu.
  • -Promjena Izbornog zakona i uvođenje elektronskog glasanja i registracije za glasanje tj. ukidanje aktivne registracije, osnivanje posebne izorne jedinice za dijasporu.
  • -Finansiranje dopunskih škola u dijaspori.
  • -Definitivno regulisanje dvojnog državljanstvu
  • -Konačna i potpuna provedba Aneksa VII Dejtonskog sporazuma (koji govori o održivom povratku),
  • -Provedba odluke Evropskog suda za ljudska prava iz Strazbura (slučaj Sejdić-Finci)

Pored ovih zahtjeva vrlo bitno bi bilo odgovoriti, zašto vlast Bosne i Hercegovine osnivanjem takozvanih “Reprezentativnih tijela” stvara svoju “trofaznu” dijasporu. Da li, na taj način želi “uspješan” recept vladavine prava iz Bosne i Hercegovine implementirati u demokratskim zemljam gdje živi i radi bosanskohercegovačka dijaspora.

Pripremio: BHDINFODESK – BIRMINGHAM