U Ilijašu za Radno mjesto 20 000 KM, znalo se još prije godinu dana

Na predizbornom skupu (BPS-a) koji je održan prošle godine u Septembru govorilo se o raznim temama no izdvajamo veoma bitan detalj gdje se govorilo o cijenama radnih mjesta u Ilijašu. Pogledajte video i sami se uvjerite.

Ova priča se veže na članak koji možete pročitati ovdje; Radno mjesto u Ilijašu platili 20 000 KM.

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.