U Ilijašu Počela Izgradnja Dječijeg Igrališta

U mjesnoj zajednici Ilijaš Grad počela je izgradnja dječijeg igrališta u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“. Ovaj projekat je kandidiran kao prioritet na osnovu potreba građana iskazanih putem foruma građana.

Predsjednik Savjeta MZ Ilijaš Grad zahvalio se načelniku Akifu Fazliću i predsjedavajućem OV Ilijaš Mahiru Deviću na finansijskoj podršci, bez koje kako kaže, ne bi mogli aplicirati na projekat UNDP-a.

Izvođač radova je firma „SELA“ d.o.o. Sarajevo.