U Ilijašu Počela Izgradnja Dječijeg Igrališta

U mjesnoj zajednici Ilijaš Grad počela je izgradnja dječijeg igrališta u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“. Ovaj projekat je kandidiran kao prioritet na osnovu potreba građana iskazanih putem foruma građana.

Predsjednik Savjeta MZ Ilijaš Grad zahvalio se načelniku Akifu Fazliću i predsjedavajućem OV Ilijaš Mahiru Deviću na finansijskoj podršci, bez koje kako kaže, ne bi mogli aplicirati na projekat UNDP-a.

Izvođač radova je firma „SELA“ d.o.o. Sarajevo.

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.