U Francuskoj zabranjeno ime Džihad

Prema statističkim podacima, između 2006. i 2015. godine u Francuskoj je ime Jihad ili Djihad dobilo 289 dječaka.

Vijećnici u francuskom gradu Toulouseu nisu prihvatili prijedlog francuskog para koji je sina želio nazvati imenom Jihad, odnosno Džihad.

Iz matičnog ureda roditelje su uputili u Ured lokalnog tužioca uz objašnjenje da bi takvo ime moglo u velikoj mjeri štetiti samom djetetu.

Francuski zakon nalaže da se u ovakvim slučajevima uključi porodični sud koji donosi odluku u najboljem interesu djeteta.

Sud u Toulouseu sada se treba izjasniti o tome da li djetetu, rođenom u avgustu, roditelji mogu dati ime Jihad.

Roditeljima se navodno predlaže odabir drugog imena, a ako ga roditelji odbiju, sudije onda biraju ime djetetu.

Inače, riječ Jihad (Džihad) na arapskom označava “borbu”, odnosno svaku vrstu napora kako bi se postigao određeni cilj. Ime Jihad je relativno često u brojnim arapskim zemljama i nema političkih konotacija.

Prema statističkim podacima, između 2006. i 2015. godine u Francuskoj je ime Jihad ili Djihad dobilo 289 dječaka.

U Francuskoj od 1992. godine matičari ne mogu zabraniti roditeljima da prijave dijete pod imenom koje oni odaberu. Ipak, gradske vlasti imaju mogućnost da se u cilju zabrane nekog imena obrate tužilaštvu, ali su takvi postupci vrlo rijetki.

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.