U Engleskoj pronađeni fosili sisara stari 145 miliona godina

Steve Sweetman, s Univerziteta Portsmouth, saopćio je kako su u Dorsetu, na jugu Engleske, otkriveni zubi dvije životinje.

U Engleskoj su otkriveni fosili dvije životinje koje se smatraju precima sisara, stari 145 miliona godina.

Steve Sweetman, s Univerziteta Portsmouth, saopćio je kako su u Dorsetu, na jugu Engleske, otkriveni zubi dvije životinje.

Sweetman je kazao kako su utvrdili da se jedna od tih životinja hranila insektima, a druga biljkama.

Prema njegovim riječima, zubi ovih sisara su bili veoma razvijeni i mogli su probijati, sjeći i drobiti hranu.

Fosile je navodno otkrio student u mjestu Swanage.

Oktriće je objavljeno u listu ”Acta Palaeontologica Polonica”.

izvor: TRTBosanski

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.