Turska započela veliku akciju vakcinacije sirijske djece

Služba za zdravstvene poslove turskog grada Hatay je započeo akciju vakcinacija djece u starosnoj dobi do pet godina , od Hepatita B i ospica.

Služba za zdravstvene poslove turskog grada Hatay je započeo akciju vakcinacija djece u starosnoj dobi do pet godina , od Hepatita B i ospica.

Direktor zdravstvenog centra grada Hatay, Ahmet Yilmaz je kazao da je akcija vodi u saradnji  sa civilnim organizacijama i humanitarnih društvima.

Jilmaz je kazao da je cilj da se preko četiri hiljade sirijske djece sačuvaju vakcinišu i sačuvaju od ove dvije opasne zarazne bolesti.

Akcija koja je juče počela biće okončana 17 novembra ove godine.

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.