Trump nije pozvan na klimatski samit narednog mjeseca u Parizu

Predsjednik Francuske Emmanuel Macron planira da na klimatskom samitu u Parizu predstavi svoju agendu pod nazivom "Učinimo našu planetu ponovo velikom"

Francuske vlasti saopćile su da američki predsjednik Donald Trump nije među više od 100 lidera pozvanih da prisustvuju klimatskom samitu u Parizu koji će se održati narednog mjeseca.

Predsjednik Francuske Emmanuel Macron planira da na klimatskom samitu u Parizu predstavi svoju agendu pod nazivom “Učinimo našu planetu ponovo velikom”.

Jedan od glavnih ciljeva samita je promocija “zelenih projekata” i novih izvora finansiranja.

Neimenovani zvaničnik je kazao novinarima da su pozivnice poslate šefovima onih država koje su posvećene Pariškom klimatskom sporazumu iz 2015. godine, dodajući da će pozivnica za SAD biti poslata “na diplomatskom nivou”.

Podsjetimo, Tramp je u junu ove godine izjavio da će se SAD povući iz Pariskog klimatskog sporazuma, ukoliko ne bude mogao osigurati bolji dogovor.

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.