Trotoari se slabo čiste, sve se kliže

Saobraćajnice prohodne. Iako sporije, vozila nesmetano saobraćaju, a građani ne.

Građani spremni, zakopčani do grla, u šalovima i rukavicama. Na ulicama su samo oni koji moraju. Preporuke ljekara ozbiljno su shvatili.

Saobraćajnice prohodne. Iako sporije, vozila nesmetano saobraćaju, a građani ne.

U gotovo svim ulicama našeg grada trotoari nisu očišćeni,

Građani kažu da ne hodaju, nego tapkaju po ulicama. Trotoari su prekriveni utabanim snijegom ispod kojeg je led. Opasnost je ovo za pješake a posebno djecu koja pješače do škole.

U jutarnjim satima situacija je bila katastrofalna, ulice klizave a trotoari neprohodni. Pješaci su primorani kretati se po cesti kuda se kreću vozila što je veoma opasno.

Tokom dana snijeg će da se topi što će večeras prouzrokovati opasnost gdje bi moglo doći do smrzavanja i stvaranja poledice. Molimo građane koji pješače da budu oprezni i paze kuda se kreču.

Trotoari se slabo čiste, sve se kliže 2

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.