Svjedok na suđenju Bibiću, Zukiću i drugima: Za posao u Domu zdravlja 20.000 KM

Bersad Međuseljac, kojem je Tužilaštvo dalo imunitet od krivičnog gonjenja, ispričao je da mu je supruga Alma kazala kako ima mogućnost da se zaposli i da je do tih saznanja došla kada je bila na kontroli.

“Rekla je da je upoznala Safeta Bibića na Kliničkom centru Koševo i da joj je rekao kako ima mogućnost da završi posao”, izjavio je svjedok.

Međuseljac je dodao da mu je supruga kazala kako je od Bibića dobila informacije da će to da košta 20.000 maraka, ali da nije iznosila previše detalja, nakon čega su pozajmili novac od članova porodice.

“Kada sam skupio novac, rekao sam supruzi da želim da upoznam tu osobu i dogovorili smo se da se nađemo na platou Skenderija. Sjeli smo u jednu ljetnu baštu. Možda je bio početak augusta 2016. godine. Kada sam pitao da li garantuje da će supruga biti zaposlena, odgovorio je da neće biti nikakvih problema”, kazao je svjedok.

Međuseljac je rekao da se sa optuženim ponovo našao na Skenderiji nakon nekoliko dana i predao mu novac, koji je bio u koverti. Dodao je da je njegova supruga predala dokumentaciju i na mjestu laboratorijskog tehničara u Domu zdravlja u Ilijašu je počela da radi 1. septembra 2016. godine.

Bibićevoj Odbrani je svjedok potvrdio da je od Tužilaštva tražio imunitet, da s optuženim nije komunicirao i da su se sreli dva puta.

“Ne znam da li se supruga čula s njim kada je počela da radi. Nakon dva ili tri mjeseca je dobila ugovor”, kazao je svjedok Bibićevoj Odbrani.

Bibiću se sudi skupa sa Zukićem, Nedžadom i Senadom Trakom, Ramizom Karavdićem, Esedom Džananovićem i Asimom Sarajlićem za protivzakonito posredovanje pri zapošljavanju u javnim preduzećima.

Nihada Kulovac je, kao drugi svjedok, izjavila da je s Bibićem imala kolegijalan i profesionalan odnos i da ga je kontaktirala kada je njena kolegica Alma Međuseljac trebala da uradi kontrolu te su sjedili u kancelariji optuženog u Kliničkom centru.

“Alma je tada pitala primaju li laboratoriste na klinici, a Bibić je potvrdno odgovorio i rekao da neki uposlenici idu u penziju. Alma je govorila da je stalno pitala za posao, pa tako i u bolnici. Pitala sam i ja za kolegu koji je završio višu školu za tu oblast”, ispričala je svjedokinja.

Suđenje se nastavlja naredne sedmice, piše BIRN BiH.

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.