Sud u Srebrenici: Maternji jezik se može zvati bosanskim

Osnovni sud u Srebrenici donio je odluku u korist roditelja i djece iz Konjević Polja u slučaju ostvarivanja prava na nazivanje maternjeg jezika bosanskim, potvrdio je advokat Nedim Ademović.

U odluci koja je danas dostavljena advokatskom društvu Ademović, Nožica i partneri, navodi se kako je Sud u cijelosti prihvatio tužbeni zahtjev.

Time je, između ostalog, dao pravo učenicima, kao i njihovim roditeljima, da svoj maternji jezik nazovu bosanski jezik, pravo da se u procesu obrazovanja koriste nastavnim udžbenicima na bosanskom jeziku te da ga koriste u procesu obrazovanja u pisanoj i verbalnoj formi, kao i pravo na ravnopravnu upotrebu latiničnog pisma.

U presudi, donesenoj 20. oktobra, naloženo je tuženoj strani, Osnovnoj školi “Petar Kočić”, da preduzme aktivnosti u cilju eliminacije diskriminacije, u smislu da omogući tužiteljima obrazovni sistem na maternjem bosanskom jeziku u okviru redovnog plana i programa.

Udžbenici na bosanskom jeziku

Tuženoj strani se nalaže i da im omogući udžbenike na bosanskom jeziku i latiničnom pismu, sa sadržajem koji će očuvati kulturni i nacionalni identitet, jezik i vjeroispovijest tužitelja, te razvijati savjest o vlastitom identitetu.

“Do dana pripreme, zvaničnog odobravanja, štampanja i puštanja u upotrebu adekvatnih nastavnih udžbenika za osnovno obrazovanje na bosanskom jeziku i latiničnom pismu, kao što je opisano u prethodnom stavu, tužena je dužna da omogući tužiteljima korištenje zvaničnih udžbenika na bosanskom jeziku za predmete osnovnog obrazovanja iz Nastavnog plana i programa Tuzlanskog kantona, Federacije BiH”, navedeno je u presudi.

Tužena strana dužna je nadoknaditi troškove spora u iznosu od približno 1.900 eura, a sve u roku od 15 dana, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Al Jazeera Balkans

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.