Srednjovjekovni grad Dubrovnik u Bosni

U kontekstu nedavno završenih arheoloških istraživanja na groblju kneza Batića Mirkovića u selu Kopošići kod Ilijaša, smatramo korisnim predstaviti prvi pisani spomen o starom gradu Dubrovniku kod Ilijaša, koji se nalazi u neposrednoj blizini.Srednjovjekovni grad Dubrovnik u Bosni 1

Radi se o poznatom i često navođenom dokumentu čija slika nije do sada objavljivana. Spomen Dubrovnika nalazi se u 35. svesku fonda Razni zapisi Dubrovačke kancelarije (Diversa Cancellariae) u koju su zapisivani raznovrsni sudski poslovi (tužbe, ročišta, iskazi svjedoka, zadužnice, kupoprodaje, punomoći, ugovori i sl.). Prema odredbama ugovora sastavljenog 11. juna 1404. godine, u kojem se Dubrovnik prvi puta spominje, Bogeta Nenković i Milat Brajković, vlasi Krajsalići, obavezali su se u Bosnu prevesti 60 tovara soli, od kojih je svaki tovar težio 336 litara. Robu su bili dužni prenijeti do onih mjesta koja su im odredili Kvalec Petrović i Radašin Bakviković, tj. do Deževica, Podvisokog i do mjesta zvanog “Doboruonich”, odnosno Dubrovnik. Kako je, prema navodima Đoke Mazalića, i u vakufnami Gazi Husrev-bega iz 1531. godine ime ovoga grada bilo navedeno kao “Dobronik”, postavlja se pitanje kako se ovaj grad prvobitno zvao i na koji je način došlo do toga da njegovo ustaljeno ime postane Dubrovnik. Pored toga, potrebno je skrenuti pažnju da se upravo na osnovu imena Dubrovnika izvodi nekritičko tumačenje pri kojem se ova utvrda neopravdano dovodi u vezu sa srednjovjekovnim Dubrovčanima, njihovom trgovačkom kolonijom i rudarskom djelatnošću. Takve postavke ne potvrđuju ni pisani ni arheološki izvori. Srednjovjekovni grad Dubrovnik u Bosni 2

“Bogetta Nenchouich et Millath Braichouich} vlachi Craislaglich faciunt manifestum habuisse et recepisse hic in Ragusio sesaginta salmas salis ponderis qualibet salma librarum IIICXXXVI [336]. Quod sal promictunt et se obligauit insolidum et ad meliustenentem per aptay renuntiando portare ad partes Bosne et ponere dictum sal in uno ex tribus locis in quo dicxerunt Qualez Petrouich vel Radassinus Bachuichouich, videlicet in Desseuize vel sub Vissoch vel in Doboruonich promictentes dictas salmas LX consignare in uno ex dictis locis predictus Qualez vel Radasino sub pena soluendi dicto Radino pro qualibet salma yperperos decem si fuerunt contrafactum. Renuntiando. Et si casus fuerit quod dictum sal perderetur per aliquod forcium gentium de perdendo equos suos una cum sale predicto predicti vlaci non” (11.06. 1404.g.), Diversa Cancellariae, XXXV, 78v.

Emir O. Filipović – Esad Kurtović

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.