Srebrenica izlijepljena plakatima podrške Ratku Mladiću

Po Srebrenici su polijepljeni plakati na kojima piše da je Ratko Mladić heroj, saznaje reporter BHRT-a od građana Srebrenice okupljenih u Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari na organizovanom praćenju izricanja provostepene presude Mladiću.

Reporteru BHRT-a je rečeno da su plakate s likom Mladića i riječima da je on heroj po Srebrenici polijepili mladići iz Bratunca.

Riječ je o članovima Udruženja građana “Istočna alternativa” Republike Srpske.

 

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.