Snijeg otežava saobraćaj u regiji

Nadležne službe upozoravaju na odrone, snijeg i poledicu na cestama.

Najveći dio regije je pod snježnim pokrivačem. Prvi snijeg pao je sinoć u Srbiji, a već treći dan bijeli se i dio Hrvatske. Snijega ima u Varaždinu, Lici, Gorskom Kotaru – gdje je izdato upozorenje vozačima.

Otežan je saobraćaj i u Sarajevu. Prema posljednjim mjerenjima, u bh. prijestolnici napadalo je više od 20 centimetara snijega. Na terenu je 49 vozila i više od 150 čistača Javnog preduzeća Rad, iz kojeg javljaju da za sada čiste samo ulice prvog prioriteta.

Meteorolozi najavljuju prestanak padavina tek sutra, a u narednim danima razvedravanje i dodatno zahlađenje.

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.