SMART Resursni centar – 300 inspirativnih časova programiranja za osnovce i srednjoškolce u cijeloj BiH

SMART Resursni centar, zvanični zastupnik najveće akcije učenja u svijetu, Sat kodiranja, u sedmici informatičke pismenosti koja se ove godine obilježava od 4. do 10. decembra uz podršku svih ministarstva obrazovanja u BiH i partnerima promoviše programiranje kao zanimanje budućnosti na 300 lokacija u BiH. Tokom te sedmice širom svijeta će milioni mladih ljudi aktivno učestvovati u Satu kodiranja, pokazati da je kodiranje zabavno i da ga svako može naučiti.

Prema podacima Agencije za statistiku u septembru 2017. godine u BiH je bilo 480 379 nezaposlenih osoba, od čega je 160 000 visokokvalifikovanih radnika i oko 40 000 osoba sa visokom školskom spremom uključujući magistre i doktore nauka. Nezaposlenost je često razlog zbog kojeg se mladi odlučuju započeti život Van granica BiH.

Upravo je akcija učenja Sat kodiranja jedan od mogućih odgovora na rješavanje problematike neadekvatnog obrazovanja koje nije usklađeno sa potrebama tržišta rada. Tržište svakodnevno ukazuje na potrebu specijalizovanog kadra u oblasti programiranja, te će akcija dati priliku velikom broju djece da se susretnu sa programiranjem, bolje shvate tehnologiju koju  svakodnevno koriste  i  razmisle  o  budućoj  edukaciji u  ovoj  oblasti.  Ovaj  program  razvija  osnovno informatičko obrazovanje, podstiče kreativnosti i razvija logičko razmišljanje. Organizacija Code.org je kreirala vježbe i zadatke za Sat kodiranja tako da polaznici kroz igru upoznaju tehnologiju.

SMART Resursni centar Centra za promociju civilnog društva (CPCD), od 2014. godine organizuje akciju učenja Sat kodiranja u BiH i do sada je obuhvaćeno više od 30 000 djece i mladih. Ovogodišnji program edukacije će najvećim dijelom biti implementiran u školskom okruženju za osnovnoškolce, a za neke škole domaćin će biti SMART Resursni centar u svojim prostorijama 4. i 5.12.2017. u 11:00 i 13:30 uz podršku HUB 387 i Microsofta i prostorijama partnera.

Sarajevske srednjoškolce će ugostiti Elektro-tehnički fakultet u Sarajevu, u subotu 9.12.2017. godine u 11:00. Planirana je jednosatna edukacija za 100 zainteresovanih srednjoškolaca o osnovama programiranja prilagođenih svim učenicima  i  učenicama,  nakon  čega  će  posjetiti  fakultetske  programerske laboratorije,  razgovarati  sa  studentima  i profesorima te demistificirati prepreke zbog kojih se najčešće odlučuju da ne upišu Elektrotehnički fakultet.

Najnovija lokacija održavanja “Sata kodiranja” je ITAcademy u čijim moderno opremljenim prostorijama u Sarajevu

i Banjoj Luci od 6. do 8.12.2017. godine u 11:00 h, također očekujemo 100 srednjoškolaca koji će saznati koja su to najtraženija i  najplaćenija zanimanja današnjice, kako steći međunarode certifikate; Microsoft, Oracle, Zend, Adobe, Cambridge i dr., te koji su to najpoželjniji poslodavci za IT stručnjake u BiH.

ITAcademy će najboljim polaznicima radionica pokloniti vrijedne nagrade- kurs programiranja u trajanju od 2 mjeseca kako bi nastavili svoje sate kodiranja i po završetku projekta.

Pozivamo sve učenike i studente da se prijave putem facebook događaja Sat kodiranja 2017 SMART RC & ITAcademy Sarajevo ili  Banja Luka.

Centar za promociju civilnog društva
Za dodatne informacije obratitete se Dajani Cvjetković, menadžerici SMART Resursnog centra
E mail:  dajana.cvjetkovic@cpcd.ba    Tel: +387 33 644 810

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.