Škola fudbala Tempo Ilijaš vrši upis novih članova

Škola fudbala Tempo Ilijas vrsi upis novih članova uzrasta od 4 do 12 godina.

Treninzi se odrzavaju na gradskom stadionu u ilijasu u ljetnom periodu te u sportkoj dvorani u Ilijasu i osnovnoj skoli u Starom Ilijasu u zimskom periodu.

Treneri koji rade sa djecom su magistri, profesori, studenti fakulteta sporta i tjelesnog odgoja i sa UEFA trenerskom licencom.

Sve dodatne informacije u vezi termina treninga, opreme, članarine itd mozete dobiti pozivom na brojeve telefona: Damir- 061 514 434  Danir-062 157 147

d8a70e6589db2d4e14053a6c1dd9258b

 

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.