Širenje kineskog i arapskog uticaja na Balkanu

Njemački mediji pišu o širenju kineskog uticaja i pozadini kineskih investicija. U fokusu medija u Njemačkoj je i širenje islamističkih uticaja zalivskih zemalja, poput Saudijske Arabije, na Balkanu, a posebno u BiH.

„Kineski premijer i šefovi vlada 16 zemalja Srednje i Istočne Evrope sastali su se u Budimpešti na samitu na kojem je kineska strana sa svakom od zemalja potpisala dva ugovora o saradnji”, piše dnevnik „Die Welt”: „Taj format koji je osmišljen prije pet godina nazvan je 16+1″. „Mogao bi da se zove i 17-1: Kina se trudi oko zemalja bivšeg Istočnog bloka a izuzela je Rusiju. Radi se o neuvijenom pokušaju da za sebe veže nekadašnje područje uticaja Moskve. Kineska spoljnotrgovinska strategija „novog puta svile” predviđa investicije u logističke i infrastrukturne projekte u Istočnoj i Srednjoj Evropi, kako bi se još više kineske robe brže dopremalo u Evropu. To se dobro uklapa sa mađarskom strategijom „otvaranja prema Istoku” i sa opštim osjećanjem u istočnoj i srednjoj Evropi da je dobro biti šire ekonomski povezan”.

„Kada istočni Evropljani prostru Kinezima crveni tepih, nadaju se da će tako prije svega smanjiti ekonomsku zavisnost od Njemačke (i EU). Iz tog razloga se nastoji ojačati i regionalna saradnja u istočnoj i srednjoj Evropi. Ali, uslov za to je postojanje infrastrukture”.

„Ono što, neizgovoreno, a visi u vazduhu, jeste: što smo ekonomski nezavisniji, tim manje će Evropljani moći da nam prijete uskraćivanjem novca, kada im se nešto u Budimpešti ili Varšavi ne bude svidjelo. Zašto bi se kineskim investicijama u Evropi postavljale granice, pitaju se u Budimpešti. Sam Orban je na otvaranju samita, podbadajući Berlin, rekao: ‘Evropa se ne smije izolovati’. To je rečenica kojom su njemački političari često kritikovali ponašanje Mađarske u izbjegličkoj krizi”, piše dnevnik „Die Welt”

U Srbiji pravila EU ne važe

Švajcarski dnevnik „Neue Züricher Zeitung” piše da „ponešto” u čitavoj inicijativi „ne ide onako kako su to Kinezi zamislili”. „Kineskoj strani je stalo da se projektom Novog puta svile utvrde nove trgovinske i investicione mogućnosti u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Tako bi jedna grana nove rute trebalo da ide od grčke luke Pireja novom željezničkom trasom preko Beograda do Budimpešte”.

Kada je riječ o zemljama koje ovako sarađuju s Kinom, autor komentara primjećuje da „u načelu nije pogrešno tražiti dodatne trgovinske mogućnosti u Aziji. Politički bar nekim vladama u Istočnoj Evropi odgovara određeno distanciranje od „Brisela”. Zategnuti odnosi između istočnih i zapadnih zemalja EU su se unekoliko pogoršali zbog izbjegličke krize i drugih konflikata. Političari kao što je Orban cijene i to što investitori iz Kine ne postavljaju kritična pitanja o pravnoj državi, demokratiji i civilnom društvu”.

„No, veliki kineski planovi nailaze na sve više prepreka i u regionu. Najveća se sastoji u tome što su u EU za državne projekte predviđeni javni konkursi. To ne odgovara predstavama Kineza. Oni su navikli da svoje projekte regulišu bilateralnim sporazumima. Ništa se ne poklanja: kineske državne banke daju kredite, ali izvođenje projekata je najčešće u rukama kineskih firmi. To objašnjava zašto je Kina dosad investirala uglavnom na Balkanu, a manje u istočnoevropskim zemljama EU. U Srbiji, na primjer, pravila EU ne važe, niti tamo mogu da se oslone na novac iz strukturnih fondova EU.”

Zbog islamističkih aktivnosti BiH u fokusu njemačke tajne službe

Savezna služba za zaštitu ustavnog poretka Njemačke (BND) sve više pažnje posvećuje Balkanu, a posebno Bosni i Hercegovini. To je, kako se navodi u tekstu lista „Berliner Zeitung“, potvrđeno iz berlinskih sigurnosnih krugova. „S tim u vezi se povećava i saradnja sa drugim sigurnosnim službama. Glavni razlog za to je rast islamističkih aspiracija u regionu”, piše ovaj berlinski list.

„Bosna i Hercegovina, kao i sve države bivše Jugoslavije, smatraju se veoma krhkim tvorevinama. Pored toga, zalivske zemlje, a posebno Saudijska Arabija, ulažu mnogo novca kako bi dosadašnju umjerenu varijantu islama zamijenili svojom radikalnijom verzijom praktikovanja islama, takozvanog vehabizma. Ni iz jedne druge evropske zemlje, srazmjerno broju populacije,  tokom proteklih godina se džihadističkim ratnicima nije priključilo veći broj džihadista kao iz Bosne i Hercegovine.”

„Broj boraca takozvane ‚Islamske države‘ iz BiH, kako se navodi u jednoj studiji iz 2016., mjeri se u stotinama, a broj selefija u hiljadama, pri čemu je ukupni broj stanovnika 3,5 miliona. Konačno, Balkan je i tranzitna ruta za izbjeglički val, koji, preko Turske i Grčke, vodi ka centralnoj Evropi, a koji je, zahvaljujući dogovoru Turske i Evropske unije, privremeno zaustavljen”, piše, između ostalog, „Berliner Zeitung”.

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.