SIPA: Hapšenja u Ilijašu i Kaknju

SIPA u Kaknju i Ilijašu uhapsila šest pripadnika Teritorijalne odbrane i Armije RBiH

Iz Tužilaštva BiH je saopćeno da se radi o Teufiku Turudiću, rođenom 1960. godine u Kaknju, Mirsadu Bešliji, rođenom 1964. godine u Ilijašu, Nusretu Bešliji, rođenom 1962. godine u Ilijašu, Mirzetu Bešliji, rođenom 1968. godine u Sarajevu, Hamdiji Spahiću, rođenom 1960. godine u Ilijašu i Senadu Sikiri, rođenom 1959. godine u Kaknju.

Ovi osumnjičeni su pod istragom da su u svojstvu zapovjednika i pripadnika struktura TO i Armije RBiH iz Kaknja, Ilijaša i Breze 10.06.1992. godine učestvovali u napadu na selo Čemerno, općina Ilijaš, nastanjeno stanovništvom srpske nacionalnosti.

Tokom napada počinjen je ratni zločin u kojem je ubijeno oko 30 osoba srpske nacionalnosti, oba spola, među kojima je najmlađa žrtva imala 16 a najstarija više od 80 godina, a među kojima je bilo i oko 10 žena.

Zločin u Čemernom, predstavlja jedan od najtežih zločina nad žrtvama srpske nacionalnosti na području Ilijaša i okoline.

Uhapšeni su zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela: ratni zločin protiv civilnog stanovništva, ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, organiziranje grupe ljudi i podstrekavanje na učinjenje krivičnih djela ratnog zločina, protivpravno ubijanje i ranjavanje neprijatelja i povrede zakona ili običaja rata na području mjesta Čemerno, općina Ilijaš, tokom 1992. godine.

Osobe lišene slobode privedene su u službene prostorije SIPA-e radi kriminalističke obrade, nakon čega će biti predate Tužilaštvu BiH na dalje postupanje, saopćeno je iz SIPA-e.

Izvor: klix.ba
Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.