Siemens otpušta 6.900 radnika

Najveći broj radnih mjesta ove kompanije, gotovo polovina od ukupnog broja, ukida se u Njemačkoj.

Njemački industrijski konglomerat Siemens je najavio ukidanje 6.900 radnih mjesta širom svijeta, kao odgovor na promjene koje se dešavaju u sektoru energije.

Gotovo polovina najavljenih rezova bit će realizovana u Njemačkoj, navodi se u saopćenju kompanije, prenose agencije.

Neophodni rezovi

“Rezovi su neophodni kako bismo osigurali da naša ekspertiza u tehnologiji elektrana, generatora i velikih električnih motora ostane konkurentna na duži vremenski rok. To je cilj kojem težimo uz pomoć mjera koje preduzimamo”, izjavila je direktorica Siemensovog odeljenja za ljudske resurse Janina Kugel.

Akcije Siemensa, koji zapošljava 372.000 ljudi širom svijeta, neznatno su se promijenile nakon ove vijesti.

Prije dvije godine ova kompanija je zbog restruktuiranja pravca proizvodnje otpustila 7.800 ljudi, a prije toga je već ukinula više od 10.000 radnih mjesta.

Izvor: Agencije

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.