Sebija Izetbegović zabranila intervju na BHT-u.

Radio-televizija Bosne i Hercegovine saopćila je u Dnevniku da “nije u mogućnosti da emituje za večeras najavljeni intervju sa prof. dr. Sebijom Izetbegović, generalnom direktoricom KCUS”.

Za detaljnija objašnjenja nije bio spreman niko iz vodstva BHT-a. Kako je “Avaz” još jutros objavio, intervju nije emitovan jer ga je zabranila direktorica Kliničkog centra dr. Izetbegović.

No, i prije emitovanja, javnost je imala priliku vidjeti dijelove intervjua, u kojem je Izetbegović ustrdila da “samo posprema” stvari u KCUS-u .

Ali, najviše reakcija bilo je na njen komentar o masovnom odlasku doktora iz KCUS-a.

A gdje su otišli ljekari? Dva kilometra daleko od Kliničkog centra. Nisu oni otišli nigdje. Oni su samo prešli u drugo agregatno stanje – izjavila je Izetbegović.

Kako nije bila zadovoljna onim što je sama izjavila, a i reakcijama javnosti, Izetbegović je pismenim putem zatražila od rukovodstva BHRT-a i autorice Lejle Zvizdić da se intervju skine.

izvor: Avaz.ba

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.