Samo zajednički nastup stranaka ljevice može zaustaviti propast BiH

Sinoć je u Ilijašu, u prepunoj kino dvorani, odžana zajednička javna tribina DF-a i SDP-a BiH o temi: “Kuda ide Bosna i Hercegovina?”

Na skupu su se okupljenim obratili predsjednici Socijaldemokratske partije BiH i Demokratske fronte Nermin Nikšić i Željko Komšić, zatim Dženan Đonlagić, šef Kluba zastupnika DF-a u federalnom Parlamentu, Damir Mašić, politički direktor SDP BiH, profesori Esad Bajtal i Slavo Kukić, te predsjednici lokalnih organizacija SDP i DF Ilijaš Alan Šerak i Bibija Kerla.

Na početku svog obraćanja, predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić, istaknuo je da ova partija sve čini da bude prisutna u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. Za petak je najavio otvaranje prostorija SDP-a u Banja Luci na kojem će im se pridružiti i u partiju učlaniti brojne nove pristalice i u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.

“Mi smo na prekretnici: ili ćemo prihvatiti principe ZAVNOBIH-a ili je ova zemlja osuđena na propast. Ni za nas, ni za DF patriotizam nije značka na reveru“, rekao je Nikšić i dodao da je patriotizam borba za državu, za čovjeka, za komšiju, za radnika i poštenog poslodavca.

Samo zajednički nastup stranaka ljevice može zaustaviti propast BiH 2

Obraćajući se prisutnima, predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić je konstatovao da, ako se ovako nastavi, ako ista nacionalistička oligarhija ostane na vlasti, ne može biti siguran u kakvoj ćemo zemlji živjeti 2020. godine. „Ovi na vlasti jesu do sada neopjevana banda! Baš ih briga za narod! Jedini princip koji vlada je – daj meni”, izjavio je Komšić, što je popraćeno frenetičnim aplauzom.

Ovo je cirkus od zemlje, dodao je i naveo najsvježiji primjer. Naime, tekst nedavno tijesno usvojenog Zakona o akcizama, em je štampan na tri jezika (srpski, hrvatski, bosanski), em se tekstualno razlikuje. U verziji na srpskom jeziku, kako kaže Komšić: “Miletu je dato da raspolaže sredstvima prikupljenim od akciza, dok u druga dva teksta (čitaj: Federaciji BiH) sve pare idu na podračun namjenjen izgradnji cesta!“

Šef Kluba zastupnika DF-a u ZD Parlamenta Federacije je govorio o tome da se ova opcija mora okrenuti radnicima, da se borba mora voditi za ponižene i marginalizirane slojeve društva.

“Sve je više bogataša i sve više narodnih kuhinja, što bolje od bilo čega govori kakva nam je vlast. Moramo povećati minimalne plate i penzije, moramo uvesti porez na bogatstvo, moramo donijeti Zakon o upravljanju državnim kapitalom”, kazao je Dženan Đonlagić.

Politički direktor SDP-a i zastupnik u federalnom parlamentu, Damir Mašić govorio je o primjerima iz dosadašnje parlamentarne prakse koji su apsurdni, o neradu Parlamenta i konstatovao da situacija nikada nije bila gora. Zato, svi kao ujedinjeni lijevo građanski blok moramo raditi zajedno, od predlaganja novih zakonskih rješenja, do privlačenja svih struktura koje imaju slična razmišljanja.

Na skupu su govorili i uvaženi profesori Esad Bajtal i Slavo Kukić.

Bajtal je najveći dio izlaganja posvetio tezi da je jedino istinsko rješenje za ovu državu povratak na osnovne principe ZAVNOBIH-a. Odgovarajući na osnovno pitanje tribine – „Kuda ide BiH?“, Bajtal je konstatovao da ova zemlja ne ide nikuda, već se valja u blatu etnonacionalista. “U stepenu korupcije smo prvaci svijeta, država mora tome stati u kraj”, još je kazao Bajtal.

Profesor Kukić je govorio o lažima aktuelne vlasti i premijera Vlade Federacije BiH o tome kako smo, samo što nismo, eto pa ispunili sve što piše u čuvenoj Agendi, pa do toga da nam dobro ide, a dogodine će nam biti još bolje. Istovremeno, ozbiljne svjetske institucije panično nas upozoravaju da smo najbjednija zemlja na svijetu. Naravno, tjek stvari i događaja, kako reče Kukić, odgovara etnopolitičkoj oligarhiji. “Politička ljevica se mora ujediniti, proširiti na ostale građanske i akademske snage i formirati front građanskog otpora!“, rekao je Kukić.

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.