Šaban Ibišević: Stradao u udesu kamiona u državi Michigan – USA

Udes dva kamiona, gdje je nastradao jedan od vozača u četvrtak u Holland Townshipu.

Dogodilo se u četvrtak u 11:06 ujutro na sjecištu 120. Avenue i Riley Street u Holland Townshipu, izjavio je šerifov ured Ureda u Ottawi.

Vlasti su rekle da svjedoci kažu da je vozač koji je ubijen bio na zapadu na Riley Streetu, kada je prolazio kroz crveno svjetlo na raskrižju i udario drugu polu kamiona .

Vozač koji je ubijen identificiran je kao Saban Ibišević, 56, iz Bowling Greena u Kentuckyju.

Cesta je bila zatvorena do četvrtka navečer dok su posade policije radile na očuvanju mjesta udesa.

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.