Rusija izgubila kontakt sa satelitom

Dodaje se kako satelit lansiran sa kosmodroma, u blizini granice s Kinom, nije ušao u orbitu.

Rusija nije uspjela ostvariti kontakt sa satelitom Meteor M koji je prije nekoliko dana lansiran sa kosmodroma Vostochny, saopćila je Ruska Federalna svemirska agencija Roskosmos.

Dodaje se kako satelit lansiran sa kosmodroma, u blizini granice s Kinom, nije ušao u orbitu.

”Velika je mogućnost da je satelit Meteor M pao u okean“, navodi se u saopćenju.

Rusija je lansirala 19 satelita, među kojima se nalazio i Meteor M koji je trebao biti korišten za meteorološke analize.

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.