RS: Nezaposlenim porodiljama 405 KM mjesečno

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić izjavio je da se Nacrtom Zakona o dječijoj zaštiti, koji je danas razmatrala Vlada Srpske, uvodi materinski dodatak, odnosno dodatak za nezaposlene porodilje u iznosu od 405 KM mjesečno.

Bogdanić je kazao da će zakonom biti zadržana sva dosadašnja prava djece i majki.

– Novina je da će ovim zakonskim rješenjem biti obuhvaćen i jednokratni dodatak za rođenje trećeg i četvrtog djeteta, koji je do sada utvrđivan odlukama Vlade svake godine. Od sada će isplata 600 KM za treće i 450 KM za četvrto dijete biti zakonska obaveza – pojasnio je Bogdanić.

On je dodao da je za ovo zakonsko rješenje potrebno obezbijediti značajna sredstva u budžetu i Fondu za dječiju zaštitu Republike Srpske za 2018. godinu.

– Samo po osnovu materinskog dodatka trebat će obezbijediti više od 16 miliona KM za narednu godinu, od čega će više od osam miliona KM biti iz budžeta Vlade, a ostatak iz stope doprinosa, koja će sada biti 1,7 posto – rekao je Bogdanić.

Prema njegovim riječima, dodatak za treće i četvrto rođeno dijete, za koji je do sada iz budžeta izdvajano 900.000 KM, bit će prenesen na Fond za dječiju zaštitu i isplaćivan kao i svi ostali dodaci.

– Ovim zakonskim rješenjem Vlada pokazuje odgovornost za demografsku politiku i ovo je jedan od poteza za koji očekujemo punu podršku u Narodnoj skupštini – naglasio je Bogdanić.

izvor: Avaz.ba

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.