Rekordna koncentracija ugljen-dioksida u atmosferi

Prošle godine rast koncentracije je bio za 50 posto viši nego što je bio prosječan rast proteklih 10 godina.

Koncentracija ugljendioksida u Zemljinoj atmosferi je povećana i prošle godine je zabilježena njena rekordna vrijednost, saopćila je Svjetska metereološka organizacija.

Prošle godine rast koncentracije je bio za 50 posto viši nego što je bio prosječan rast proteklih 10 godina, prenosi Fena.

Istraživači kažu da je kombinacija ljudskog djelovanja i meteorološkog fenomena El Nino dovela do nivoa ugljen-dioksida kakav nije viđen u posljednjih 800.000 godina.

Nedostižni ciljevi

Mjerenja su obavljena u 51 državi, a naučnici kažu kako ovo potvrđuje da ciljevi smanjenja globalne temperature neće biti dostižni.

“Ovo je najveći porast koji smo vidjeli u 30 godina, koliko postoji ova mreža mjerenja”, rekla je Oksana Tarasova, šefica programa za atmosferu u WMO.

Emisije opasnih plinova iz ljudskih izvora su umanjene posljednjih godina, ali u posljednjih 70 godina koncentracija ugljen-dioksida je skoro 100 puta veća nego što je bila na kraju ledenog doba.

“Rapidan porast nivoa ugljen-dioksida i drugih plinova može dovesti do nepredviđenih promjena u klimi, koje bi vodile ekološkim i ekonomskim poremećajima”, navedeno je u izvještaju.

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.