Raspada li se SDA: Glavni odbor bez kvoruma

Prema fotografiji koju objavljujemo, očigledno je da frakcijski sukobi u SDA postaju sve jači.

Kako javljaju pojedini članove te stranke, na današnjoj sjednici Glavnog odbora uopće nema kvoruma.

Zato i ne čudi da Izetbegović cijeli dan govori o imaginarnim neprijateljima SDA i na taj način želi da uplaši one koji više neće da trpe njegovu i Sebijinu diktaturu. Isti izvori govore da Izetbegović prolazi jednu vrstu ozbiljnog nervnog rastrojstva, jer je do jučer javno tražio da SBB napusti vlast, a danas je optužio Radončića da SBB napuštanjem vlasti u Federaciji i na nivou BiH pravi navodnu izdaju i haos.

U kuloarima današnjeg skupa, pojedine grupe već razmišljaju da pokrenu pitanje smjene i odlaska Izetbegovića koji ne može ni s kim, pa ni sa većim dijelom SDA, s mjesta predsjednika te stranke.

izvor: Avaz.ba

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.