Radnici Vitezita stigli pred Vladu FBiH, pješačili 78 kilometara i skupljali limenke

Grupa radnika fabrike eksploziva Vitezit stigla je jutros u Sarajevo nakon dvodnevnog pješačenja i prelaska 78 kilometara u nadi da će Vlada FBiH kao vlasnik ove firme uvezati radni staž za 19 bivših radnika koji su stekli pravo na penziju.

Kako je kazao Safer Sivro, predsjednik Udruženja bivših radnika Vitezita, pred zgradom Vlade će ostati dok se problem s kojim se suočavaju ne riješi.

Kako su ranije kazali, uvezivanje staža im je obećano još prije pet mjeseci, ali do danas to nije ispunjeno.

“Teško je, ljudi su iscrpljeni. Prešli smo 78 kilometara pješke za dva dana. Ovdje planiramo ostati dok se naš problem ne riješi”, poručio je Sivro.

On je podsjetio da su 2011. godine, u vrijeme premijera Nermina Nikšića radnici također bili pred Vladom FBiH i da su tu proveli osam dana u dva šatora. Tada je problem riješen.

U grupi od 23 bivša radnika je 18 muškaraca i pet žena. Među njima je i Fikret Džananović iz Viteza koji je putem skupljao limenke te ih prodao.

“Od Lašve do Ilijaša smo skupili limenki u vrijednosti 100 KM”, kazao je Džananović.

Na pitanje kako preživljava bez plate i penzije, rekao je: “Mi smo ti nekakvi umjetnici. Živimo bez ičega, a ne možemo više dobro ni raditi jer ko će starog čovjeka zaposliti. Počeo sam raditi 1977. godine. Ja već godinu i po čekam uvezivanje radnog staža, a ovdje ima ljudi koji čekaju po četiri godine”.

Resorni ministar Nermin Džindić izjavio je ranije da je Vlada Federacije većinu radnika zbrinula, a da se za preostalih 19 čeka odobrenje Ministarstva finansija.

Ipak, problem je što neki bivši radnici traže da im se uveže radni staž za vrijeme dok su radili u drugim privatnim firmama.

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.