Promocija knjiga “101 anegdota iz života rudara” i “Nosila te dobrina – Dolinom Trstionice” autora Fuada Breščića

Opća biblioteka „Muhamed Kantardžić“ Breza povodom 21. decembra – Dana rudara organizuje promociju knjiga “101 anegdota iz života rudara” i “Nosila te dobrina – Dolinom Trstionice” autora Fuada Breščića.

Fuad Breščić je bio dugogodišnji direktor Rudnika mrkog uglja Kakanj i generalni direktor Rudnika “Srednja Bosna”.

Tokom bogatog radnog iskustva često je bio u prilici da bude svjedok ili akter anegdota koje je marljivo zapisivao i, na kraju, njih stotinu i jednu objavio u knjizi “101 anegdota iz života rudara”. Svojim je anegdotama smijeh i kikot rudara na svojstven način prenio izvan okvira mračnih rudarskih hodnika.

O knjigama će, osim autora govoriti i njihov recenzent Hasan Džafić, dramaturg Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici. U sklopu promocije o rudarima i njihovim dogodovštinama govoriće i mr.sc Munib Zaimović, mr.sc. Jakub Dinarević i dipl ing.rudarstva Amir Kulaglić.

Izvor: Breza-x

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.