PROLJETNI RASPUST ZA SARAJEVSKE ŠKOLARCE POČINJE 1. APRILA

Jedna od novina koju je od ove školske godine uvelo Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih KS jeste i proljetni raspust, tokom kojeg će učenici imati priliku da se pripreme za internu i eksternu provjeru znanja, a sve u cilju unapređenja odgojno-obrazovnog procesa u sarajevskim školama.

Kao i kod svake reforme u obrazovanju, i oko uvođenja proljetnog raspusta postoje različita mišljenja, jer će se nastava produžiti do 20. juna, što će prema riječima direktora OŠ “Porodice ef. Ramić” otežavati izvođenje nastave u ljetnim danima.

Dok učenici odmaraju, nastavnici će imati stručna predavanja, ali će se također pripremati i za ispite koji slijede, kako bi se utvrdio nivo usvojenog gradiva kod učenika, kao i realizacija nastavnog plana i programa.

Ova evaluacija neće biti ocjenjivana, niti će rezultati iste ući u zaključnu ocjenu.

Đačke klupe u sarajevskim školama biće prazne do 9. aprila, do kada će i trajati proljetni raspust.

izvor: RTV Vogošća