Prijedor: Uhapšeni novinari iz Slovenije koji su došli raditi priču o Dijani Đuđić

Novinarska ekipa iz Slovenije privedena je danas u Prijedoru i nakon provjere puštena, saznaje Avaz.ba u MUP-u RS.

Privedeni su novinari i snimatelji iz Slovenije, među kojima je i Irena Javeva sa POP TV-a.

Novinari su u Prijedor došli kako bi istražili priču o Dijani Đuđić, koju je i Avaz.ba jutros objavio.

Đuđić je navodno pozajmila 450.000 eura na tri rate u tri godine predsjedniku slovenske stranke Socijaldemokratskog saveza Slovenije (SDS) Janezu Janši.

Iz MUP-a RS nam nisu željeli otkriti razlog hapšenja.

izvor: Avaz.ba

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.