Predstavnici udruženja žrtava i logoraša otputovali u Hag: Presuda Mladiću historijski čin

Predstavnici Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini i udruženja žrtava sa područja cijele zemlje otputovali su jutros u Hag gdje će prisutvovati izricanju presude Ratku Mladiću, koja je zakazana za 22. novembar pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, javlja Anadolu Agency (AA).

Polazak je organizovan iz Sarajeva u 9 sati, a u Hag putuje 50 bivših logoraša i žrtve torture s cijelog područja BiH.

Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša BiH, podstjetio je da taj savez ima 71 svoju organizaciju i da većina predstavnika tih udruženja ide u Hag na izricanje presude Ratku Mladiću, ali i šestorici bivših visokih zvaničnika tzv. Herceg-Bosne u srijedu, 29. novembra.

Mešković očekuje da prije svega presuda Ratku Mladiću bude izrečena, što je kako je kazao, samo po sebi historijski čin.

“Drugo, očekujemo da se dokaže odgovornost Ratka Mladića, da se proglasi krivim po svim tačkama optužnice. Naravno, pored genocida u Srebrenici i genocida u šest drugih općina, terorisanje građana Sarajeva, uzimanje za taoce međunarodne snage. Teške su to kvalifikacije, izuzetno bi dobro bilo kako za BiH tako i za okruženje da se dokaže uloga i odgovornost u planiranju i izvršenju agresije i genocida Ratka Mladića. Naravno, izuzetno bi bilo dobro da se utvrdi lanac komandovanja logistike koji je dolazio vjerovatno i sa teritorije Republike Srbije”, izjavio je Mešković prije polaska u Hag.

Mirsada Salihagić Karić iz Udruženja logoraša Fojnica takođe je otputovala u Hag kako bi ispred udruženja pružila podršku logorašima koji su prošli torture rata.

“Mi nismo povezani a Mladićem. Naše udruženje, naši logoraši su većinom biti u Kiseljaku, Mostaru i ostalo. Ali su donijeli odluku da ja idem u Hag i podržim logoraše koji su prošli torture. Nadam se da će svi dobiti ono što su zaslužili. Sud će odlučiti. Bilo kakva da je, kazna je kazna. Važno je da ga osude. Sud će odlučiti koliko će ga osuditi. Na nama je da to prihvatimo, ali svaka kazna je dokaz da je neko nešto uradio”, Mirsada Salihagić Karić iz Fojnice.

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.