Počelo ponovljeno suđenje za ubistva Srebreničana u Kravici

Osmorici bivših pripadnika Specijalne brigade MUP-a Republike Srpske sudi se za ubistvo više stotina civila kod Srebrenice u julu 1995.

Suđenje osmorici bivših pripadnika Specijalne brigade MUP-a Republike Srpske za ratni zločin nad civilima u mestu Kravica kraj Srebrenice u julu 1995. biće nastavljeno 13. decembra, odlučeno je večeras u Specijalnom sudu u Beogradu.

“Planirano je da se proces nastavi saslušanjem optuženih”, rekla je predsedavajuća sudskog veća Mirjana Ilić.

Prethodno je zamenik tužioca za ratne zločine Miroljub Vitorović najavio za nastavak procesa desetak svedoka, uključujući i tri zaštićena svedoka koji se na suđenju vode pod brojevima 301, 302 i 303.

“Suština procesa se nalazi u svedočenju ta tri svedoka”, rekao je Vitorović, dok je odbrana optuženih iznela niz primedbi u vezi s načinom uzimanja iskaza tih svedoka, ali i na lični kredibilitet svedoka “302”.

Odbrana tvrdi da su ti svedoci u istrazi iskaze dali protiv nepoznatih lica, a da su tek kasnije dobili status zaštićenih svedoka, i to u procesu protiv optuženih.

Izneta je i primedba na lični kredbilitet zaštićenog svedoka “302”, za koga odbrana tvrdi i da ne može da ima taj status, već da treba da bude na optuženičkoj klupi.

Odbrana tvrdi i da je on mogao eventualno samo da sklopi sporazum o priznanju krivice sa Tužilaštvom.

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.