Počeli radovi na ograđivanju društvenog doma u Podlugovima

Počeli radovi na ograđivanju društvenog doma u Podlugovima i izgradnji multifunkcionalne plohe.

Problema i opstrukcija koje dolaze od pojedinaca uvijek ima ali o njima nećemo pričati jer ima puno više pozitivnih stvari koje se dešavaju kao što je i ovaj projekat, koji će zasigurno poboljšati i unaprijediti društveni, kulturni i sportski život građana MZ Podlugovi i općine Ilijaš.


Projekat “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH” predstavlja zajedničku inicijativu vlada Švicarske i Švedske, a realizira ga UNDP u BiH u partnerstvu s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom pravosuđa FBiH, Ministarstvom za upravu i lokalnu samoupravu RS, Vladom Brčko Distrikta i entitetskim savezima općina i gradova.”

Uskoro vam donosimo više detalja o ovom projektu.

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.