Plenković pisao o Pelješkom mostu Junckeru i Zvizdiću

Izgradnja mosta trajno je rješenje teritorijalnog diskontinuiteta Hrvatske, kojom se neće narušiti interesi Bosne i Hercegovine, kaže hrvatski premijer.

Izgradnja Pelješkog mosta trajno je rješenje hrvatskog i evropskog teritorijalnog diskontinuiteta kod Neumskog koridora, pri čemu će legitimni interesi Bosne i Hercegovine ostati netaknuti, napisao je premijer Hrvatske Andrej Plenković predsjedniku Evropske komisije te dužnosnicima u Bosni i Hercegovini.

Kako je preneseno iz premijerovog ureda, u pismu Jean-Claudeu Junckeru Plenković je izvijestio o svemu što je Hrvatska poduzela u vezi s projektom cestovnog povezivanja s Južnom Dalmacijom.

Projekt se realizira u konsultacijama s EK-om i u dijalogu s Bosnom i Hercegovinom, podsjetio je.

Ponovio je da Hrvatska ima pravo izgraditi most na svom teritoriju te da će pritom sva prava i legitimni interesi Bosne i Hercegovine kao obalne države ostati netaknuti.

Podsjetio je na važan financijski doprinos EU-a, koja sa 357 miliona eura finansira do sada najveći i najvažniji infrastrukturni projekt u Hrvatskoj.

Međusobno uvažavanje

Dodao je da je u toku javna nabava i odabir izvođača.

Odgovarajući na ranija pisma predsjedavajućem Vijeća ministara Bosne i Hercegovinu Denisu Zvizdiću i zamjeniku predsjedavajućeg Vijeća ministara Vjekoslavu Bevandi, Plenković je podsjetio na dijalog koji Hrvatska vodi s Bosnom i Hercegovinom još od 2005. godine o izgradnji Pelješkog mosta.

Postignuto je nedvosmisleno razumijevanje o tome da Hrvatska ima pravo izgraditi Pelješki most na svom državnom području, uz poštivanje prava Bosne i Hercegovine na neškodljiv prolaz, napomenuo je.

“Na tim su temeljima utvrđeni i tehnički parametri mosta, koji ni na koji način neće osujetiti uživanje svih prava i legitimnih interesa Bosne i Hercegovine na moru”, piše u saopćenju.

Plenković je još jednom potvrdio podršku koju Hrvatska pruža Bosni i Hercegovini na njenom putu prema evropskim integracijama te izrazio punu spremnost za daljnji razvoj odnosa, uz međusobno uvažavanje, poštivanje mjerodavnih pravila i načela međunarodnoga prava.

Izvor: Aljazeera

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.