OO SDP BiH Ilijaš: Mladi su samo na papiru

Napominjemo, da u Strategiji za mlade je više puta naveden problem kako mladi prilikom zapošljavanja primjećuju diskriminaciju na tržištu rada,

Posljednja sjednica u tekućoj godini Općinskog vijeća Ilijaš održana je u četvrtak 28.12.2017. godine, sa obilnim dnevnim redom. Između ostalog na dnevnom redu su se ne ključne tačke za rad u 2018.godini.

Vijećnik u Općinskom vijeću, Filipović uložio je tri amandmana na Program rada OV Ilijaš za 2018. godinu, i to da se u isti dodaju Pravilnik o raspodjeli sredstava za pokretanje vlastitog biznisa mladih, obzirom da općina broji veliki broj nezaposlenih lica od kojeg jednu trećinu čine mladi sa naše općine. Također, Pravilnik o dodjeli sredstava za mobilnost mladih i Pravilnik o dodjeli sredstava za privatna preduzeća koja zapošljavaju lica sa invaliditetom preko 70% invalidnosti. Svi ovi amandmani na Program rada su bili popraćeni amandmani na prijedlog Budžeta za 2018.godinu, međutim svi amandmani u formi kojoj su predloženi su odbijeni od strane predlagača, kao i od vijećnika Stranke demokratske akcije i njihovih satelita.

Još veći apsurd je to što je isti dan usvajanja Strategija za mlade koja je akcenat stavila na sve ove probleme mladih koji su se mogli riješiti kroz usvajanje gore navedenih amandmana.
Amandmani nisu usvojeni pretpostavljamo iz razloga što su sredstva u Budžetu za 2018. godinu koncipirana u svrhu izborne kampanje, te zato što su predvođeno povećanje izdataka za plate radnika Općine Ilijaš. Da li se radi o povećanju plata ili o prijemu novih radnika u radni odnos ostaje sa vidimo!?

Građani općine Ilijaš su upoznati sa dosadašnjim zimskim održavanjem puteva od strane firme Halilović d.o.o. koja slovi za najvećeg finansijera Stranke demokratske akcije u Ilijašu a kojoj kroz usvojeni Budžet je obezbijeđeno 60.000 KM više nego za 2017.godinu. Nadamo se da će sredstva biti utrošena za što su namijenjena.

Napominjemo, da u Strategiji za mlade je više puta naveden problem kako mladi prilikom zapošljavanja primjećuju diskriminaciju na tržištu rada, te da istu ne znaju kako i kome da prijave. Građani su upoznati sa posljednjim konkursom Općine Ilijaš, gdje su mnogi osjetili diskriminaciju. Ovom prilikom želimo da napomenemo odgovorne da postoje i mladi koji znaju kome i kako podnijeti prijavu. Očekujte!

Koristimo priliku da iskažemo nezadovoljstvo zato što direktorica JKP Vodostan ne poštuje Odluke OV Ilijaš po putanju ukrašavanje grada u praznično vrijeme kako je i predviđeno, te da smo jedina općina na užem području koja nije ukrašena a za što je Klub SDP BiH Ilijaš osigurao sredstva. Upozoravamo direktorica da zbog ovakve odluke nepoštivanja akata može biti i sankcionisana, jer se radi direktno o nesavjesnom radu.

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.