Održana manifestacija “Selam Ya Resulallah”

Učenici JU SŠC "Nedžad Ibrišimović" Ilijaš učestvovali u programu "Mladi o Poslaniku"

U srijedu,13.12.2017.godine, u velikoj sali Gazi Husrev-begove biblioteke održan je prigodan program pod nazivom “Mladi o Poslaniku”, koji su pripremili učenici osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo, pod mentorstvom svojih vjeroučitelja.Ovaj program dio je manifestacije “Selam Ya Resulallah”, koji povodom rođenja Allahovog poslanika Muhameda a.s. tradicionalno organizuje Medžlis Islamske zajednice Sarajevo.

Učenici naše škole predstavili su se ilahijom “Tebe trebam” Burhana Šabana.Članovi hora su:Hana Buza, Adelisa Polovina, Rijada Alić, Lejla Ćosić, Selma Mujkić, Emina Čomić, Lejla Abdukić, Adelisa Karišik i Fatima Muratović. Kao solisti nastupili su: Adnan Aličelebić i Amar Kožar, u pratnji tročlanog orkestra: Adnan Matoruga, Azra Kazija i Ema Čustović.Mentor je profesorica vjeronauke Šida Youssef- Grbo.

Program je bio sadržajan i interesantan.Snimak cijelog koncerta možete pogledati na Fejsbuk stranici Mreža profesora islamske vjeronauke.

Tekst i fotografija: Amila Hasečić, IIb

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.