Nova tržnica u Ilijašu do kraja godine

Moderna gradska tržnica u Ilijašu, čiju gradnju finansira Općina Ilijaš i Kanton Sarajevo, trebala bi biti gotova do kraja ove godine. Procjene su to načelnika ove Općine Akifa Fazlića, koji ističe da jedan ovakav objekat ima ogroman značaj za lokalno stanovništvo.

– Ovo je prilika da naši po­ljo­privredni proizvođači dobiju adekvatan prostor za rad, da mogu da plasiraju domaće proizvode i to ne samo radnim danima, što je bio slučaj do sada, već i vikendom. Ovim projektom svi će biti na dobitku i proizvođači, ali i građani jer će imati mjesto gdje će kupovati kvalitetne i zdrave proizvode, domaće uzgojene, počev od mliječnih proizvoda i mesa do voća i povrća, naveo je Fazlić.

Tržnica se gradi na lokalitetu Banovac, a radove izvodi firma Fazum gradnja. Sastojat će se od otvorenog i zatvorenog dijela. Zatvoreni dio biće dimenzija 15×20 metara, a otvoreni, koji će biti natkriven, 20×25 metara.

– Zatvoreni dio tržnice je građevinski završen i sada se rade unutrašnji radovi. Opremanje vitrinama i ostalim namještajem finansirat će naše javno komunalno preduzeće Vodostan. Uporedo sa ovim vrši se gradnja i otvorenog dijela, pojasnio je načelnik. Izgradnja objekta će koštati oko 600.000 KM.