Nezaposleni iz KS opet mogu aplicirati za novac za samozapošljavanje

Nezaposleni iz Kantona Sarajevo zainteresovani za učešće u programu sufinansiranja samozapošljavanja, koji provodi Zavod za zapošljavanje FBiH, od sutra ponovo mogu predavati svoje aplikacije, a nakon što je ovo bilo obustavljeno 16. oktobra, isti dan kada je i pokrenuto.

Tada je učešće u programu sufinansiranja samozapošljavanja bilo obustavljeno za još sedam kantona jer je isti dan pristiglo dovoljno prijava za raspodjelu planiranih dva miliona KM, iako je rečeno da javni pozivi traju do kraja godine. Po svemu sudeći, ko je bio brži „upao“ je, a veliki broj nezaposlenih očito je bio zainteresovan da pokrene posao.

-Da smo mogućnost apliciranja držali otvorenom do kraja godine, pa tek onda analizirali pristigle prijave, doveli bi se u situaciju da imamo puno veći broj poslodavaca koji zadovoljavaju uslove učešća nego što imamo finansijskih sredstava – pojasnili su u Federalnom zavodu za zapošljavanje.

Među tih sedam kantona bio je i Bosansko-podrinjski za koji je danas, četiri dana od ponovnog otvaranja, opet zatvoren javni poziv, takođe zbog dovoljno pristiglih prijava. Kriteriji su samo da je osoba prijavljena na biro, da će po prijavi na javni poziv registrovati djelatnost i da nisu do tada koristila slična sredstva.

Javni pozivi nezaposlenim za učešće u programu sufinansiranja samozapošljavanja ostaju zasada zatvoreni u preostalim Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom, Unsko-sanskom, Hercegovačko-neretvanskom, Srednjobosanskom i Zapadnohercegovačkom kantonu.

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.