Nataša Kandić izjavila da presuda dovoljno govori o kakvom komandantu i kakvoj se vojsci radi

"Iako je sudsko veće u ovoj sažetoj verziji odluke iznelo podatke koji su manje razumljivi široj javnosti, doneta presuda zasnovana je na više od dve hiljade činjenica", rekla je osnivačica Fonda za humanitarno pravo i koordinatorka REKOM Nataša Kandić

Osnivačica Fonda za humanitarno pravo i regionalna koordinatorka REKOM Nataša Kandić izjavila je danas da je prvostepenom presudom Haškog suda, kojom je bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić osuđen na doživotnu zatvorsku kaznu, potvrđeno da je Mladić doprineo u izvršenju i da je odgovoran za genocid i zločine protiv čovečnosti, javlja Anadolu Agency.

“Iako je sudsko veće u ovoj sažetoj verziji odluke iznelo podatke koji su manje razumljivi široj javnosti, doneta presuda zasnovana je na više od dve hiljade činjenica”, rekla je Kandić.
Prema njenim rečima, bilo je za očekivati da se sudsko veće neće upustiti u dokazivanje genocida u ostalim opštinama, koji je Mladiću optužnicom stavljeno na teret.
Ipak, kako ističe Kandić, presuda dovoljno govori o tome o kakvom komandantu i kakvoj vojsci se radilo.
“Zbog ovakvog komandanta i oficira, mi smo kao društvo izgubili civilizacijsku perspektivu”, istakla je koordinatorka REKOM.
Inače, ovo je prvostepena odluka sudskog veća na koju postoji pravo žalbe, a izricanje presude obeležila je i duža pauza tokom koje je Mladiću pozlilo.
Suđenje Mladiću počelo je maja 2012, godinu dana nakon što je on, krajem maja 2011, posle 16 godina bekstva, bio uhapšen u Srbiji i izručen u Hag.

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.