Na zdravlje: Ubuduće će te plaćati parking i kad idete u Dom zdravlja

Od prije dva dana građani Visokog obavezni su plaćati i parking ispred Doma zdravlja u Visokom.

Kada je prvi put donešena Odluka o naplati parkinga u Općinskom vijeću tada je ovlaštena nositeljica izvršne vlasti u Visokom, odnosno organ uprave da u posebnim i izuzetnim slučajevima može uređivati ovu oblast kao u slučajevima za vrijeme održavanja Visočkog ljeta.

Ovaj novi namet uz postojeća povećanja cijena komunalnih usluga nije prošao redovnu proceduru u OV Visoko. Kako saznaje Visoko.co.ba prikupljeni novac od parkinga ide na račun JKP Gradska groblja.

izvor: visoko.co.ba

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.