Na proteste u Sarajevo stiže više od 100 autobusa iz cijele FBiH

Iz Ilijaša autobus polazi sa ljubiničke stanice u 10 sati i staje na svim sledećim stanicama koje pripadaju Ilijašu

Na protest penzionera zakazan za prekosutra pred zgradom Vlade FBiH stiže najmanje stotinu autobusa.

Stižu penzioneri iz svih kantona, čekamo još potvrde iz županijskih organizacija, plus penzioneri iz Kantona Sarajevo – kazao je predsjednik Saveza udruženja penzionera FBiH Mehmedalija Rapa.

Protesti počinju u 11, a planirano je da završe oko 14 sati.  Nakon skoro 20 godina, od kad su penzioneri bili na ulicama, bili su kažu, ponovo prinuđeni na proteste.

Penzioneri ne žele više slušati obećanja iz vlasti, a traže, za početak, usvajanje novog Zakona o PIO. Vlast je obećala da će Zakon biti usvojen još prošle godine, ali obećanje nije ispunjeno.

Ako zakon ne bude usvojen do kraja godine tražimo da se penzije svima povećaju za 10 posto – kaže Rapa. Inače, posljednji su put penzije povećane prije tri godine, a povećanje su osjetili oni s najvišim penzijama.

U Federaciji BiH živi 410 hiljada penzionera. Od minimalne penzije od 320 KM živi čak njih 66 posto.

Iz Ilijaša autobus polazi sa ljubiničke stanice u 10 sati i staje na svim sledećim stanicama koje pripadaju Ilijašu.

izvor: Avaz.ba

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.