Mladi sankaši BiH počinju pripreme za nastupe u Svjetskom kupu

Uvodne dvije utrke sezone održat će se u njemačkom Oberhofu, a treća u Konigsseeu, također u Njemačkoj.

Nakon ovih utrka slijedi pauza, a takmičenja se nastavljaju u 2018. godine nastupima u austrijskom Innsbrucku i njemčkom Winterbergu.

Na kraju sezone juniorska sankaška reprezentacija će početkom februara učestvovati na 33. juniorskom svjetskom prvenstvu u njemačkom Altenbergu.

“Radi se o veoma dobroj i talentovanoj ekipi koja je ljetne treninge, zajedno sa slovačkim i poljskim nacionalnim timovima obavila na Trebevićkoj sankaškoj, bob i skeleton stazi”, saopćeno je iz Sankaškog saveza BiH.Mladi sankaši BiH počinju pripreme za nastupe u Svjetskom kupu 2

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.