Misteriozno otkriće u Egiptu

Keopsova piramida, poznata i kao Velika piramida ili Kufuova piramida je grobnica faraona Kufua u Gizi. To je najstarija i najveća piramida u Gizi i najstarije svjetsko čudo visine 140 metara.

U Keopsovoj piramidi u Egiptu pronađena je šupljina o čijoj funkciji se još uvijek ništa ne zna.

Šupljinu na dubini od 30 metara pronašli su nakon dvogodišnjeg istraživanja, tačnije snimanja kosmičkih zraka, japanski i francuski naučnici. Pronađena je na Velikoj galeriji Keopsove piramide u kojoj se nalaze tri velike prostorije i niz prolaza.

Keopsova piramida, poznata i kao Velika piramida ili Kufuova piramida je grobnica faraona Kufua u Gizi. To je najstarija i najveća piramida u Gizi i najstarije svjetsko čudo visine 140 metara.

Smatra se da je oko 100.000 ljudi gradilo piramidu punih 20 godina. Svaki je kamen visok dva metra, a neki su dugi i pet.

Prijavi Članak U skladu s principima profesionalnog izvještavanja kao i poštivanje Kodeksa za štampu BiH čitaoci našeg portala mogu uložiti žalbu za objavljeni članak. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje na našem portalu, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Prije nego što uložite vašu žalbu Vijeću za štampu BiH žalbu možete uložiti redakciji portala. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu istu možete poslati i Vijeću za štampu BiH OVDJE.